فرصت های شغلی در سپهرافروزصبا

کارشناس فروش و بازاریابی

کارشناس فروش و بازاریابی

شرکت سپهرافروزصبا در جهت تکمیل کادر نرم افزار خود در بخش فروش و بازاریابی، از کارشناسان علاقه‌مند دعوت به همکاری می کند.
تهران
تمام وقت
کارشناس ERP

کارشناس ERP

شرکت سپهرافروزصبا در جهت تکمیل کادر نرم افزار خود در بخش erp، از کارشناسان علاقه‌مند دعوت به همکاری می کند.
تهران
تمام وقت
کارشناس back-end

کارشناس back-end

شرکت سپهرافروزصبا در جهت تکمیل کادر نرم افزار خود در بخش back-end، از کارشناسان علاقه‌مند دعوت به همکاری می کند.
تهران
تمام وقت
کارشناس front-end

کارشناس front-end

شرکت سپهرافروزصبا در جهت تکمیل کادر نرم افزار خود در بخش front-end، از کارشناسان علاقه‌مند دعوت به همکاری می کند.
تهران
تمام وقت