ارتباط با ما

پل های ارتباطی با شرکت سپهر افروز صبا

دفترتهران: سهروردی شمالی میرزایی زینالی غربی ـ پلاک ۱۳۵

کدپستی: ۱۸۳۱۱ـ۱۵۷۷۷

تلفن:     ۸۸۷۳ ۳۲۳۸ ـ ۰۲۱

فکس:    ۷۵۲۱ ۸۸۵۲ ـ ۰۲۱

 

دفتر مازندران: کیلومتر ۹ جاده بابل به بابلسر، جنب شرکت مازی نور

کد پستی: ۱۱۷۶۶-۴۷۴۵۱

تلفن: ۳-۳۲۳۸۱۵۸۰-۰۱۱

 

ایمیل: info@sabaict.net