سپهر افروز صبا

درخواست همکاری با تیم سپهر افروز صبا

مشخصات فردی

-

فرمت مجاز jpg و حداکثر حجم مجاز 100 کیلوبایت می باشد.

سوابق تحصیلی

سوابق کاری

ميزان آشنایی با زبان خارجی

ساير

فرمت های مجاز: pdf,doc,docx

تایید نهایی

متن قوانین را خوانده و پذیرفته ام.