blog image 04 مرداد 1400
مدیریت زنجیره تامین
زیر ماژول های توزیع همراه با تولید، پایه و اساس راهکارهای مدیریت زنجیره تامین را تشکیل می دهد. این زیر ماژول ها، سهولت مورد نیاز برای ترسیم جریان محصولات و استفاده کارا از سیستم را فراهم می کند. شما می توانید به راحتی با مدل های توزیعی مختلف و روش های کاری گوناگون، منطبق شوید. آنها به شما چابکی مورد نیاز برای رشد و پشتیبانی در تمامی مراحل کسب و کارتان را می دهند و امکان بهره برداری از مزایای ارتباطات سریع در کل زنجیره سفارش-تا-تامین را فراهم می نماید.
ادامه مطلب
blog image 04 مرداد 1400
مدیریت پروژه
اجزای ماژول مدیریت پروژه با هم همراه با دیگر ماژول ها، یک مجموعه ابزار یکپارچه برای مدیریت کامل چرخه عمر پروژه فراهم می آورد. یکپارچگی کامل با دیگر اجزا همچون مالی، تدارکات، موجودی و انبار، سفارشات مشتری، تولید، فنی و مهندسی، منابع انسانی، مدیریت اسناد و مدیریت دارایی و خدمات جوابگوی تمامی کسب و کارهایی که فرآیندهای پروژه ای دارند، خواهد بود (از جمله سازمان های تولیدی بر اساس پروژه، فنی و مهندسی، ساخت و ساز، قرارداد و زیر ساخت ها، R&D).
ادامه مطلب
blog image 04 مرداد 1400
مدیریت توانمند ساز کسب و کار
زیر ماژول های توانمند ساز کسب و کار شما را قادر به ایجاد و بهبود ارتباطات می کند و امکان استفاده از مزایای آخرین فناوری های مبتنی بر وب را برای شما فراهم می سازد. شما می توانید به کارکنان، مشتریان ، تامین کنندگان، و دیگر شرکای تجاری خود، اطلاعات دقیق و شخصی شده، از طریق پرتال های کاربر پسند و مبتنی بر راهکارهای موبایلی ارائه دهید. این زیر ماژول ها، یکپارچگی کاملی با سیستم های داخلی و خارجی از طریق خدمات وب با تضمین امنیت، عملکرد و مقیاس پذیری فراهم می کند.
ادامه مطلب
blog image 04 مرداد 1400
مدیریت مالی
اجزای مدیریت مالی به شما کمک می کند تا یک نگاه جامع از کسب و کارتان در اختیار داشته باشید و همچنین توانایی تحلیل از جنبه های گوناگون را به شما خواهد داد. زمانیکه که شما یک روند سرمایه گذاری را بررسی می کنید همزمان می توانید تراکنش های مورد نظر را مشاهده و با جزئیات بیشتر بررسی خود را دنبال کنید. اجزای مالی کنترل شما را در کلیه سطوح سازمان ارتقا می دهد و همچنین کلیه الزامات قانونی در دنیا را پشتیبانی خواهد کرد.
ادامه مطلب
صفحه 2 از مجموع 2 صفحه
1 2 »